Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy refund.me GmbH

Ochrona danych osobowych ma dla naszej firmy ogromne znaczenie. W tym celu firma refund.me GmbH (dalej zwana refund.me) w pełni spełnia wymogi określone przez prawo w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko w stopniu określonym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dokonanie oceny roszczenia wypłaty odszkodowania za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji oznacza zebranie i zapisanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Skorzystanie z naszej oferty w celu uzyskania wypłaty odszkodowania oznacza, że nasz serwer będzie automatycznie rejestrować wszystkie dane wysyłane z Państwa przeglądarki w momencie wizyty na naszej stronie lub korzystania z naszej aplikacji. Pliki z takimi danymi mogą zawierać zgłoszenie wysłane poprzez stronę internetową, adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, datę i czas wysłania zgłoszenia lub przynajmniej jeden plik cookies, dzięki któremu można zidentyfikować jednoznacznie używaną przeglądarkę.

Firma refund.me i powiązane z nią podmioty przetwarzają dane osobowe tylko i wyłącznie w tym celu, w którym dane te zostały zebrane. Zebranie danych jest niezbędne, aby móc świadczyć przyjazne dla użytkownika usługi online. Chcąc świadczyć usługi windykacji długów, będziemy również potrzebować niektóre dane osobowe, np. podpis na pełnomocnictwie lub dane dotyczące konta bankowego. Będą one przechowywane w zaszyfrowanej postaci na bezpiecznych serwerach. Dane konta bankowego zostaną usunięte 48 godzin po wpłaceniu odszkodowania na konto. Nasi klienci mają prawo do zmiany przekazanych nam danych osobowych, informując nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem feedback@refund.me. Na żądanie (przesłane na adres feedback@refund.me) możemy przesłać informację, które dane są przechowywane przez firmę refund.me. Bez Państwa zgody nie będziemy zbierać ani wykorzystywać danych osobowych do żadnego innego celu niż opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych. Ponadto nasi klienci mają prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec zbierania i przechowywania ich danych. Taki sprzeciw należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres feedback@refund.me.

Przekazywanie danych stronie trzeciej

Firma refund.me przekazuje dane swoich klientów stronie trzeciej wyłącznie na warunkach wymienionych poniżej:

  • po uzyskaniu zgody klienta;
  • w celu bezpośrednio związanym z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane;
  • w razie konieczności związanej z przygotowaniem, wynegocjowaniem i wykonaniem umowy z klientem;
  • w razie konieczności wynikającej z przepisów prawnych lub na żądanie władz administracyjnych lub sądu;
  • w razie konieczności w celu wszczęcia postępowania sądowego lub ochrony praw lub aby uzasadnić wszczęte postępowanie sądowe;
  • jeśli takie przekazanie będzie służyć zapobieżeniu bezprawnemu użyciu danych lub innym bezprawnym działaniom, np. celowym atakom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Środki ochrony

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów przed utratą, bezprawną modyfikacją lub nieupoważnionym dostępem ze strony osób trzecich. W szczególności dążymy do ochrony przed automatycznym odczytem danych zamieszczonych w naszej witrynie oraz danych przechowywanych przez osoby trzecie.

Statystyczna ocena używania strony

Niniejsza strona korzysta z aplikacji Google Analytics, narzędzia do analizy strony internetowej dostarczanego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa komputerze. Dzięki nim aplikacja może przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z danej witryny. Informacje wygenerowane w plikach cookies dotyczące indywidualnego sposobu korzystania ze strony są zwykle przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane.

Jednak jeśli na danej stronie zostanie uruchomiona funkcja ukrycia adresu IP, adres zostanie najpierw skrócony przez Google do obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer do USA, a tam następnie skrócony. Na naszej stronie włączona jest funkcja ukrywania tożsamości IP. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny sposobu korzystania przez użytkowników ze strony, kompilując raporty przeznaczone dla operatorów witryny na temat aktywności w tej witrynie i zapewniając im inne usługi powiązane ze stroną internetową i Internetem.

Adres IP przekazany na serwery Google do celów analitycznych nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można nie dopuścić do użycia plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak prosimy pamiętać, że wówczas nie będzie możliwości pełnego dostępu do wszystkich z funkcji w witrynie. Można ponadto zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies (w tym również adresu IP) poprzez pobranie i instalację następującej wtyczki do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie zostały przekazane użytkownikom w dobrej wierze. Dokładamy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby na bieżąco aktualizować informacje na tej stronie. Jednak nie gwarantujemy kompletności ani dokładności informacji tutaj przedstawionych, ani też nie zapewniamy, że będą one zawsze dostępne. W szczególności strona i jej zawartość są dostarczane w formule AS IS bez żadnej gwarancji. Nie przedstawiamy zawartości innych witryn jako własnych informacji, nawet jeśli na naszej stronie pojawia się nawiązanie do innych stron w postaci hiperłącza. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie wynikające z korzystania z tej strony, chyba że są one wynikiem działania z premedytacją lub poważnego niedbalstwa lub stanowią zagrożenie życia lub uszczerbek na zdrowiu.

Prawa autorskie

Struktura, projekt i zawartość niniejszej witryny chroniona są prawami autorskimi. Informacje, teksty i zdjęcia przedstawione na stronie przeznaczone są wyłącznie do użytku indywidualnych użytkowników. Użytkownicy mają prawo pobierać oraz drukować w niezmienionej formie informacje tekstowe w celu zapisania informacji na nasz temat lub aby przekazać te informacje stronie trzeciej, lub aby utworzyć łącze do naszej strony, gdzie znajdują się informacje merytoryczne. Mamy prawo w dowolnym momencie modyfikować naszą stronę lub ją usunąć. Zabrania się kopiowania i dystrybucji części naszej strony w celach handlowych.

Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych Facebook na www.refund.me

Witryna firmy refund.me GmbH korzysta z wtyczek portali społecznościowych (tzw. „pluginów”) z portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Niniejszym wyraźnie zwracamy uwagę użytkowników naszej witryny, na której została zainstalowana wtyczka Facebook, że przeglądarka będzie automatycznie kontaktować się z serwerem Facebook i wgrywać prezentacje audiowizualne oraz prezentować je na stronie. Ponadto w tym procesie ma miejsce przesyłanie na serwer Facebook danych dotyczących wizyty użytkownika na naszych stronach. Skutkiem tego, w przypadku osób posiadających konto na portalu Facebook, dane użytkownika naszej strony mogą zostać przypisane do konta Facebook. W momencie gdy zalogowany użytkownik portalu Facebook rozpocznie aktywne korzystanie z wtyczki Facebook (np. klikając przycisk „Lubię” lub umieszczając komentarz), jego dane zostaną przesłane na serwer Facebook i opublikowane. Jedynym sposobem uniknięcia takiej sytuacji jest wylogowanie się z konta na portalu Facebook przed wejściem na naszą stronę. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez portal Facebook znajduje się w Polityce wykorzystywania danych przez portal Facebook.

Korzystanie z funkcji Twitter poprzez stronę www.refund.me

Funkcje Twitter są powiązane z naszą witryną. Są to funkcje zapewniane przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. W momencie skorzystania z portalu Twitter oraz funkcji „Podaj dalej” wszystkie strony odwiedzone przez użytkownika zostaną powiązane z kontem Twitter i upublicznione dla innych użytkowników, natomiast dane dotyczące tych wizyt zostaną przesłane na serwer Twitter. Firma refund.me wyraźnie zwraca uwagę, że nie otrzymuje żadnych informacji dotyczących zawartości przesyłanych danych ani odnośnie ich wykorzystania przez portal Twitter. Więcej informacji znajduje się w Polityce ochrony danych osobowych Twitter na stronie https://twitter.com/privacy. Możliwość zmiany ustawień ochrony danych na koncie Twitter znajduje się pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Korzystanie z funkcji Google Plus na stronie www.refund.me

Niniejsza witryna korzysta z przycisku „+1” sieci Google Plus obsługiwanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przycisk charakteryzuje się znakiem „+1” na białym lub kolorowym tle. Po otwarciu dowolnej z naszych stron posiadającej taki przycisk, przeglądarka automatycznie nawiąże połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1” zostanie przesłana bezpośrednio przez Google do przeglądarki, która z kolei dokona połączenia z witryną. Z tego powodu nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Google za pomocą tego przycisku; jednak zakładamy, że na serwery Google zostanie przekazany przynajmniej adres IP.

Cel i zakres zbierania danych i ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Google, a także prawa użytkownika i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Google dotyczącej przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Jeśli należą Państwo do społeczności Google Plus i nie chcą, aby Google zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony i łączył je z Państwa danymi jako członka przechowywanymi na serwerze społeczności Google Plus, należy się wylogować z konta Google Plus przed wejściem na naszą stronę.

Korzystanie z funkcji Mouseflow na stronie www.refund.me

Niniejsza strona używa Mouseflow, narzędzia analitycznego firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, aby rejestrować przypadkowo wybrane pojedyncze wizyty na stronie (tylko z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstaje protokół ruchów myszą i kliknięć w celu wyrywkowego odtworzenia poszczególnych wizyt na stronie i znajdowania na tej podstawie potencjalnych ulepszeń strony. Informacje nie są powiązane z osobami ani przekazywane dalej. Jeżeli nie życzysz sobie rejestracji, na wszystkich stronach korzystających z usługi Mouseflow możesz wyłączyć je pod następującym linkiem: http://www.mouseflow.com/opt-out

Zaktualizowano: 8 czerwiec 2017