Czy mogę skierować wypłatę na dowolne konto?

TAK. Przekaz pieniężny SEPA, jak i PAYPAL mogą zostać wpłacone na dowolne konto. Nie jest konieczne, aby któreś z nich należało do wnoszącego sprawę o odszkodowanie.